شماره حساب های مؤسسه

 

بانک

شماره حساب

نوع حساب

شبا

صاحب حساب

پارسیان

6-1052381-800

کوتاه مدت

310540204680001052381006 IR

رئیس و معاونت مالی اداری

1-2067410-2046

جاری 

IR82-0540-2046-0200-0067-4100-01

اقتصاد نوین

1-561031-800-3421

کوتاه مدت

930550342180000561031001IR

رئیس و معاونت مالی اداری

1-561031-1-3421

جاری

IR 94055034210010-0561-031001

 

اطلاعات تماس

آدرس  :

ساوه - میدان سرداران-پشت پارک فلاحت

شماره تماس : 

42426510 - 086

42426520 - 086

42426530 - 086

فکس :

42426540- 086

Top