درخواست تأییدیه تحصیلی

07 مرداد 1396
Author :  
با توجه به نامه صادره از دانشگاه اراک، زین پس کلیه دانشجویانی که درخواست تاییدیه تحصیلی دارند مبلغ 20000تومان به شماره حساب قید شده در نامه واریز نموده و فیش واریزی خود را به مؤسسه تحویل دهند.
579 Views
maryam mashhadi

اطلاعات تماس

آدرس  :

ساوه - میدان سرداران-پشت پارک فلاحت

شماره تماس : 

42426510 - 086

42426520 - 086

42426530 - 086

فکس :

42426540- 086

Top