برنامه روزانه ملاقات دانشجویان با رئیس و معاونین مؤسسه آموزش عالی فن و دانش

رئیس مؤسسه:  دکتر خسرو مالک نژاد                               4 روز  در هفته:2 روزثابت (یکشنبه و پنجشنه )                    2 روز شناور

 

معاونت  آموزشی:   دکتر حمید مسگرانی                           2 روز در هفته: 1 روز ثابت (پنج شنبه)                                1 روز شناور

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی: دکتر مجید کرمی                3   روزدر هفته: 2روز ثابت (سه شنبه و پنجشنبه)                 1 روز شناور 

 

مدیر ان آموزش، حراست و پرسنل اداره آموزش و کتا بخانه تمام ایام هفته به طور تمام وقت در مؤسسه حضور دارند.                                              

 

اطلاعات تماس

آدرس  :

ساوه - میدان سرداران-پشت پارک فلاحت

شماره تماس : 

42426510 - 086

42426520 - 086

42426530 - 086

فکس :

42426540- 086

Top